• Haifa
  • Israel

Felles pilgrimsreise til Haifa fra Norge


Oppdatering

Kjære venner,

Det er en glede å informere dere om at det er 120 som har registrert seg til å være med på pilgrimsreisen til Haifa. Det overgikk vår forventning fullstending da vi startet med en gruppe på 50 personer. Nasjonalt Åndelig Råd har dermed måttet utvide våre opprinnelige reservasjoner ift. fly og hotell flere ganger for å kunne ta imot alle. Av den grunn nærmer vi oss smertegrensen til hvor mange vi kan ta imot, men det er noen plasser igjen. Disse plassene vil vi fortrinnsvis gi til ungdommer - selv om personer fra alle aldre kan registrere seg. Som vi skrev i den opprinnelige invitasjonen under så vil vi forsøke så godt vi kan å få plass til alle, samtidig som vi forsøker å holde prisen nede, men vi kan ikke garantere det siden vi nærmer oss grensen. Absolutt siste frist for registrering er nå 1. mars for de gjenstående plassene vi har.


Kjære venner,

Arbeidet mot å tenne 200 lys i Norge er godt i gang og vi leser stadig om nye innsats og bestrebelser som gjøres, godt hjulpet av kreativitet og mot! Dette arbeidet vil fortsette frem til Ridván som markerer slutten på det første året av denne femårsplanen og begynnelsen på et nytt år! I tillegg er det begynnelsen av den første av to syklus frem mot 200-årsmarkeringen av Bahá'u'lláhs fødsel i oktober 2017.

Som et ledd i denne prosessen og arbeidet som gjøres, som utvilsomt vi fortsette fra Ridván og utover mot oktober, ønsker Nasjonalt Åndelig Råd å invitere alle bahá'íer i Norge, sammen med deres venner som har en nærhet til troens åndelige verdier, til å være med på en felles pilgrimsreise på fire hele dager til Haifa! Barn og ungdommer under 18 år er også hertelig velkomne, dog i selskap med sine foresatte. Vi ser for oss at dette vil gi en åndelig kraftinnsprøytning i våre bestrebelser i Norge når vi i fellesskap kan be for Norges utvikling ved det Hellige Land.

Dato for pilgrimsreisen:
Avreise onsdag 24. mai kl. 11:15 fra Oslo med ankomst til Haifa påkvelden.
Hjemreise mandag 29. mai kl. 07:20 med ankomst til Oslo kl. 16:55.

Natt til 28. mai er markering av Bahá'u'lláhs bortgang som uten tvil vil være et høydepunkt! Nasjonalt Åndelig Råd har fått spesiell tillatelse fra Verdenssenteret å foreta denne turen som en større gruppe. En del av hensikten med denne reisen er også å kunne ta med venner og kjente som har fått en nærhet til troens åndelige verdier, enten gjennom studiesirkler, andaktsmøter, ungdomsaktiviteter, eller andre aktiviteter som de deltar i. Men uansett ønsker vi at flest mulig av bahá'íene som bor i både "nære" og "fjerne" strøk blir med!

Vi er i en prosess å hente tilbud for denne turen, men i utgangspunktet er dette et pakketilbud der vi reiser sammen på samme fly og bor på samme hotell. Det viser seg at kostnaden per person vil beløpe seg til ca kr. 8000,-. Dette inkluderer flyreise fra Oslo Lufthavn Gardermoen, hotell (i dobbeltrom) med frokost og transport for hele perioden. Flere detaljer kommer etterhvert.

Den nye fristen for å melde seg på er onsdag 1. mars kl. 24:00. Ungdom har nå prioritet.

Påmeldingen gjøres ved å fylle ut skjemaet under.
Når påmeldingen gjøres må det samtidig betales et depositum på kr. 2000 pr. person.
Beløpet bes innbetalt til bahá'í-samfunnets kontonr.:
Kontonr.:    1503.86.50200

De med norsk pass trenger ikke visum, men ellers må folk selv kontakte den israelske ambassaden i Oslo og sjekke dette med visum.

For andre praktiske spørsmål, kontakt Behnam Bahrami (tlf. 90187377 eller mail bbahrami@broadpark.no).

Vi gleder oss!

Navn *
Navn
Slik det er skrevet i passet.
DD.MM.ÅÅÅÅ
Fra passet ditt
DD.MM.ÅÅÅÅ
DD.MM.ÅÅÅÅ