Lokalt Åndelig Råd

Lokalt Åndelig Råd

På det lokale plan blir bahá’í-samfunnet administrert av Lokalt Åndelig Råd. Hvert lokale råd består av ni medlemmer som blir valgt ved årlige valg.

Nasjonalt Åndelig Råd

Nasjonalt Åndelig Råd

På det nasjonale nivå blir bahá’í-samfunnet administrert av Nasjonalt Åndelig Råd, en valgt forsamling med ni medlemmer som er ansvarlig for å veilede, koordinere og stimulere aktivitetene til de Lokale Åndelig Råd og individuelle medlemmene av bahá’í-samfunnet i landet.

Rådgiverinstitusjonen

Rådgiverinstitusjonen

Rådgiver-institusjonen ble opprettet av Det Universelle Rettferdighetens Hus i 1968. Dens medlemmer, som ikke har noen lovgivende, utøvende eller juridisk myndighet, oppmuntrer til handling...