Svangerskap

Min Herre! Min Herre!
Jeg priser deg og jeg takker deg for det hvormed du har begunstiget din ydmyke tjenerinne, din trell som trygler og bønnfaller deg, fordi du i sannhet har ledet henne til ditt åpenbare rike og latt henne få høre din opphøyede kallen i den timelige verden og skue dine tegn som viser at ditt seierrike herredømme over alle ting er kommet til syne.
O min Herre, jeg vier det som er i mitt morsliv til deg. Gjør det derfor til et rosverdig barn i ditt rike og til en skjebnens yndling ved din gunst og din gavmildhet; la det utvikles og vokse opp i din oppdragelses varetekt. Sannelig, du er den gavmilde! Sannelig, du er den nåderike Herre!

— ‘'Abdu'’l-Bahá