Menneskets sjel

Menneskets sjel

Hvert menneske har en udødelig, rasjonell sjel som passerer gjennom denne verden en kort tid og fortsetter i evighet å utvikles mot Gud. Hensikten med livet er at vi utvikler oss åndelig ved å tjene våre medmennesker. Ved å gjøre det så tilegner vi oss guddommelige kvaliteter vi vil trenge i det neste liv.

Tilbedelse

Tilbedelse

Tilbedelse som bønn, meditasjon, faste, pilegrimsreise og tjeneste for andre er naturlig innhold i religiøst liv. Gjennom dette er individer og samfunn i stand til hele tiden å styrke båndet mellom menneske og Gud.

 

Et liv i sjenerøs gavmildhet

Et liv i sjenerøs gavmildhet

Slik hensikten til et stearinlys er å skjenke lys, ble menneskets sjel skapt for å gi sjenerøst. Vi oppfyller vår høyeste hensikt i et liv med tjeneste der vi, med ydmykhet og løsrivelse, gir av vår tid, krefter, kunnskap og økonomiske ressurser.

 

Karakter og oppførsel

Karakter og oppførsel

Dyrkingen av åndelige egenskaper i denne verden er uadskillelig fra en stadig foredling av oppførselen vår der handlingene våre i økende grad gjenspeiler verdigheten og integriteten som hvert menneske er skjenket. Slike åndelige egenskaper blir ikke tilegnet ved å fokusere på egoet; de blir utviklet i tjeneste for andre.